Jagersvereniging - feed

 1. De SGP in de provincie Utrecht diende maandag 9 juli 2018 tijdens de Algemene Beschouwingen een motie in om het behandelbedrag voor de afhandeling van wildschade om te zetten in een statiegeldregeling. De motie werd aangenomen. In alle provincies van Nederland, op Gelderland en Limburg na, moeten agrariërs €300,- betalen om een melding te doen […]

  Het bericht Motie SGP Utrecht over behandelbedrag schade wild aangenomen verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 2. In de Volkskrant van 12 juli is in de Media-rubriek een column opgenomen van Paul Onkenhout. Onder de noemer ‘Lezenswaardig’ belicht Onkenhout het nieuwe blad Buit van de Jagersvereniging. ‘Het poogt vooroordelen te ontkrachten en bevestigt ook zo het een en ander.’ De column begint met een aantal stereotyperingen. ‘Buit is een kwartaaluitgave van de Koninklijke Nederlandse […]

  Het bericht ‘Jagersblad’ Buit neemt de misverstanden weg die bestaan rondom het jagen – Volkskrant verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 3. Teken-encefalitisvirus komt op meerdere plaatsen in Nederland voor In 2017 heeft het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek gedaan naar antistoffen tegen het teken-encefalitisvirus (FSME) in reeënbloed. Het doel hiervan was meer inzicht te krijgen in de huidige verspreiding van dit virus in Nederland. De resultaten van het […]

  Het bericht Dutch Wildlife Health Centre – Nieuwsbrief juli 2018 verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 4. Maandag 9 juli 2018 vond op het Overijsselse provinciehuis in Zwolle een hoorzitting plaats over de ontheffing voor bejaging van ganzen rond Natura 2000-gebieden. Meerdere partijen hadden bezwaar ingediend en waren bij de hoorzitting van de bezwarencommissie vertegenwoordigd. Namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, provincie Overijssel was voorzitter Freerk Bleker aanwezig. Hij liet in de zitting […]

  Het bericht Jagersvereniging Overijssel: werkbare regelgeving voor jagers rond Natura 2000-gebieden noodzakelijk verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 5. Buit, het nieuwe blad over natuur, buitenleven en jacht, ligt vanaf 7 augustus in 1.100 winkels in Nederland. De nieuwste Buit draait om verwondering. Radiomaker Roelof Hemmen sympathiseert in een groot interview met een aantal ideeën van de Partij voor de Dieren, oud GroenLinks-bestuurder en jager Jaap van de Haar deelt het vlees van de […]

  Het bericht Buit 2, vanaf 7 augustus in de winkel! verscheen eerst op De Jagersvereniging.