Aanleveren copy blad Hoeksche Waard Groen en of website

Bij deze een oproep aan alle leden van de WBE's en Polderluid om een bijdrage te leveren. Hetzij met een geschreven artikel of bijv. foto's met bijschrift. Als het maar gaat over jacht en natuur in de Hoeksche Waard of jachthoornblazen. Een lekker recept van uw eigen hand mag natuurlijk ook. Voor de agenda kunt u data doorgeven van beurzen, fairs en ‘buitenevenementen’ op het gebied van jacht, natuur en hondenwedstrijden etc.

Graag uw bijdrage als Word bestand aanleveren. Foto's en/of illustraties los meeleveren a.u.b. (foto's liefst ca. 1 MB om deze voor drukwerk te kunnen verwerken).

Inzendingen voor de website graag via het emailadres van het secretariaat: secretariaat (apestaartje) wbehoekschewaard (punt) nl

inzendingen voor Hoeksche Waard Groen graag naar: hoekschewaardgroen (apestaart) gmail (punt) com 

Secretariaat

Het secretariaat beheert de ledenadministratie en is het aanspreekpunt/doorverwijzer voor vragen omtrent verenigingsaangelegenheden, jacht en natuurbeheer. U kunt zich hier ook aanmelden en afmelden als lid op de button Contact rechtsboven op de homepage. Ook voor uw vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het digitale verzendformulier onder menu Contact.