Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat beheert de ledenadministratie en is het aanspreekpunt/doorverwijzer voor vragen omtrent verenigingsaangelegenheden, jacht en natuurbeheer. U kunt zich hier ook aanmelden en afmelden als lid op de button Contact rechtsboven op de homepage. Ook voor uw vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het digitale verzendformulier onder menu Contact.