Wildschade, hoe gaan we ermee om?

WBE Hoeksche Waard te gast op thema-avond bij LTO Noord Afdeling Hoeksche Waard

 

De avond stond onder de deskundige leiding van de heer Niemansverdriet.

Woensdag 9 november jl. organiseerde de Afdeling Hoeksche Waard van LTO Noord in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland voor haar leden een thema-avond over het onderwerp Wildschade – en hoe daar mee om te gaan. Naast WBE Hoeksche Waard, sprekend in de persoon van Adriaan Troost, gaven ook het Faunafonds (dhr.Maasbach) en de Fauna Beheer Eenheid Zuid-Holland (Mariëtte Huber ) acte de présence. De zaal was tot de laatste plaats gevuld met boeren, boeren/jagers, muskusrattenvangers, jagers en bestuursleden. De WBE had haar presentatiewand opgezet, Henk Melissant z’n monitor-met-ganzen-film geplaatst.

De heer Maasbach, consulent van het Faunafonds, vertegenwoordigde goed beschouwd de nationale overheid met haar wildschadebeleid. Zijn verhaal was formeel: dit zijn de regels en zo moet het spel worden gespeeld (wil je in aanmerking komen voor schadevergoeding). Wel toonde hij begrip voor de situatie van de boeren, vooral nu de ganzensituatie uit de hand dreigt te lopen en de jagers zich uit de G8 hebben teruggetrokken. Hij benadrukte niettemin toch vooral volop gebruik te maken van de verleende ontheffingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariëtte Huber gaf vlot en vaardig haar toelichting op het werk van de FBE. Wie haar goed beluisterde kon uit haar woorden opmaken dat er ondanks alles toch veel mogelijk was om tot een acceptabele (ganzen)schadebestrijding te komen.

 

Adriaan Troost legde namens de WBE de nadruk op de goede samenwerking/wisselwerking tussen boeren en jagers in de Hoeksche Waard, die nodig is en blijft. Hij wees ook nog eens fijntjes op de oorsprong van met name het ganzenprobleem en de bijna onhoudbare situatie nu. Dat stokje werd tijdens de vragenronde overgenomen door een van de aanwezige boeren die de overheid verantwoordelijk stelde voor het ontstaan van deze situatie en dat dus diezelfde overheid ook met de oplossing diende te komen. Vooral nu de jagers het dreigen te laten afweten.

Ook het gedrag van de terreinbeherende organisaties laat te wensen over. Zij doen weinig tot niets om de ganzenaantallen terug te dringen, was het verwijt. Dat de LTO zitting is blijven nemen in de G7 werd ook verklaard: we willen weten wat er aan de andere kant van de tafel speelt en mee onderhandelen over de uitkomsten. Dat - hoewel in tegenspraak met de nood - onder druk van met name Vogelbescherming is voorgesteld in de winterperiode (november, december, januari, februari) niet op ganzen te jagen, komt misschien vreemd over, maar is afgezet tegen het grote geheel niet zo ingrijpend.

Blijft er nog voldoende tijd over om de bestrijding aan te pakken. Blijft dan weer de vraag: wie gaat dat aanpakken? De jagers, die hierin toch een belangrijk rol (kunnen) spelen, hebben grote morele bezwaren. Kortom, een sluitende oplossing is niet per direct voorhanden - het wildschade/ganzenschadeprobleem zal nog wel jaren voortduren.

Schadebestrijding

DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) piekert er niet over om de Algemene Inspectiedienst (AID) te laten optreden tegen landbouwers in de bollenstreek die dode kauwen gebruiken als vogelverschrikker. Bleker antwoordt dat maandag op vragen van Tweede Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die het gebruik van kadavers niet van deze tijd noemt en te vergelijken vindt met het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen.

Deze kraai leeft nog

Thieme zou het het liefst verboden zien worden, maar Bleker noemt het ophangen van dode vogels een geschikte manier om op kleine schaal kraaiachtigen te weren, die niet verboden is. Proces-verbaal opmaken van dergelijke voorvallen is volgens hem dan ook niet nodig. (Bron Telegraaf)