Tellingen

Meten is weten. Daarom zijn tellingen onontbeerlijk. Hierdoor krijgen plannen en maatregelen een solide basis. Maar dan moet iedereen wel mee doen. Niet alleen de leden van WBE Hoeksche Waard maar ook de natuurbeschermingsorganisaties hier ter plaatse. De dynamiek van de fauna in de Hoeksche Waard maakt dat zij niet gehoorzaamt aan menselijke grenzen. Daarom kan er alleen sprake zijn van het beste resultaat als elke organisatie hierin haar verantwoordelijkheid neemt en deelneemt in gezamenlijkheid.