Privacy Statement

Privacy Statement

1. Algemeen

wbehoekschewaard.nl (hierna te noemen “de WBE”) is een afdeling van de KJV (Koninklijke Jagersvereniging). De WBE is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Indien u als bezoeker van deze website informatie over De WBE aanvraagt legt De WBE gegevens van u vast. De WBE gebruikt deze gegevens voor de beantwoording van uw vra(a)g(en), de uitvoering van een eventuele overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Hierbij tracht De WBE rekening te houden met uw voorkeuren.

3. Klikgedrag

Op de websites van De WBE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s, e.d. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer specifieke informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan De WBE haar dienstverlening en informatieverstrekking verder optimaliseren.

4. Gebruik van Cookies

4.1. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan.

4.2. De WBE kan cookies gebruiken om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren.

4.3. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

5. De WBE en andere websites

Op de site(s) van de WBE kunnen hyperlinks naar andere websites opgenomen zijn. De WBE heeft geen verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie op deze websites evenals de wijze waarop zij omgaan met uw gegevens. Wij adviseren u om van desbetreffende sites het privacy statement, indien aanwezig, te raadplegen.

6. Wijzigingen

De WBE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.